Om IT-drift

Arbeidsområder 

IT-drift har ansvaret for IT-tjenestene i høgskolen. Dette omfatter:

Knyttet til disse feltene har gruppen ansvar for planlegging, innkjøp, installasjon, tilpasning, drift og vedlikehold.

Organisasjon

  • Klientsystemer
  • Tjenermaskiner
  • Nettverksdrift og telefoni
  • Brukerstøtte
  • Digital eksamen

 

Ansvarsområde                Ansatte                Kontakt