Styrer, råd og utvalg ved Avdeling for ingeniørfag

Ved avdelingen finnes følgende utvalg og råd:

Avdelingstyret
Lokalt FoU-utvalg
Lokalt utdanningskvalitetsutvalg IR

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) HiØ (med lenke til lokale utvalg)