Rutinebeskrivelser for Avdeling for ingeniørfag

Rutine for emneevalueringer
Skjema for oppsummering av emneevaluering