Forskning og utvikling ved Avdeling for ingeniørfag

Avdelingens forskningsgrupper (Research groups):

Smart Energi / Smart Energy
Biomedisinsk teknologi / Biomedical Technology
Innovasjon / Innovation
Atmosfærefysikk / Atmosphere Physics
Bygg og miljø / Building and Environment


FOU-utvalget IR:

Mer informasjon om ingenøravdelingens FOU-utvalg finner
du på denne siden.


Kontaktinfo:

FoU-leder Anna-Lena Kjøniksen
69 10 40 95
anna.l.kjoniksen@hiof.no


Se også:

Publikasjoner nivå 1 og 2
Forskningsaktiviteter
«Institusjonelt Satsningsområde: Teknologi – Energi – Samfunn»


Avdelingens doktorgradsstipendiater

Oversikten finner du på denne siden.