Trykkeri/kopirom ved HIØ

Kompendier - selges til studentene i Index
Kopier som skal deles ut på forelseninger
Hefter - til bruk i undervisning og som informasjonsmateriell
Plakater og informasjonsmateriell for høgskolen
Prosjektoppgaver - masteroppgaver - doktoravhandlinger
Andre trykkeoppdrag for studenter og ansatte
Innbinding av trykksaker


Kopier som brukes i undervisning, plakater og annet informasjonsmateriale for Høgskolen er gratis - for andre bestillinger se priser

Kontakt trykkeriet (6960) 8077 eller posten 8078
Felles e-post: trykkeri@hiof.no

Åpningstider trykkeri/postrom på Remmen:
Mandag - Fredag: 8.00 -15.30 (OBS! Trykkeriet stenges kl. 15.00 i perioden 15. mai - 14. september)
Lunsj 11.30-12.00

Praktiske opplysninger om trykking av kompendier klikk her