Arkivet - Dokumentasjonsenheten

Brukerstøtte/oversendelse av dokumenter til Public 360: arkiv@hiof.no
Henvendelser utenfra HiØ: postmottak@hiof.no

Arkivet - kontakt:

(6960) 8180 Christina Berger - Arkivleder 
(6960) 8122 Thomas So - Arkivar
(6960) 8181 Kristin Johansen - Arkivar  

Superbrukere - kontakt:
8802 Øystein Bye (Studiested Fredrikstad)
8864 Marius Belstad (Studiested Fredrikstad)
8143 Natalie Tvete Isaksson (Studiested Halden)
8133 Irene Felde Olaussen (Studiested Halden)
8022 Inger Lise E. Røsnæs (Studiested Halden)

Arkivnyttig

 

 

Oppdatert av Ann Kristin Sand Johansen 18.05.2017  - Har du behov for kontakt, klikk her