Forskerseminar i språkvitenskap

Fra:  15. Mars 2017 14:15  
Til:  23. Desember 2016 16:30
Sted:  Studiested Halden G1-063
 
Ansatte på LU presenterer ph.d.-avhandlingene sine. Førsteamanuensisene Karine Stjernholm, Marcus Axelsson og Åshild Søfteland ved Høgskolen i Østfold holder foredrag knyttet til Språk i Oslo. Åpent for alle.
 

14:15–15: Marcus Axelsson, førsteamanuensis, HiØ
Tittel: Översättning i Skandinavien: en studie av tre översättare

15–15:45: Karine Stjernholm, førsteamanuensis, HiØ
Tittel: Språk i Oslo

15:45–16:30: Åshild Søfteland, førsteamanuensis, HiØ
Tittel: ”Det var ei jente som besøkte henne av og til.” Fleirtydige utbrytingskonstruksjonar i norsk spontantale

Foredragsholdere: Karine Stjernholm, Marcus Axelsson og Åshild Søfteland.

Mer informasjon kommer.

Alle er hjertlig velkommen!

Oppdatert av Tore Petter Engen 13.05.2014  - Har du behov for kontakt, klikk her