Ressursside PPU

Oversikt praksisperioder for de forskjellige PPU kullene:

Kull Høst 2016
Vår 2017
Høst 2017
Vår 2018
PPU heltid 16/17 uke 43-47 uke 5-7 og 9-11
PPU deltid 15/17 ikke praksis uke 5-7 og 9-11
PPU deltid 16/18 uke 43-48 ikke praksis

ikke praksis

6 uker
PPU-yrkesfag 15/17 5 dager praksis på ungdomsskole uke 5-7 og 9-10 (vgs)
PPU-yrkesfag 16/18 uke 44-48 vgs 5 dager praksis på ungdomsskole 5 dager praksis på ungdomsskole 5 uker vgs

Oversikt over studiesamlinger for studieåret 2016/2017
Søk i timeplaner

Kull
Studieplan            
Emnebeskrivelser for praksis
Heltid 2016: Studieplan Emnebeskrivelse periode 1 heltid
Emnebeskrivelse periode 2 heltid
Deltid 2015: Studieplan


Emnebeskrivelse periode 2 vår 2017

Deltid 2016: Studieplan

Emnebeskrivelse periode 1 deltid
Emnebeskrivelse periode 2 deltid

Yrkesfag 2016: Studieplan Emnebeskrivelse periode 1
Yrkesfag 2015: Studieplan  Emnebeskrivelse for praksis yrkesfag

Generell informasjon:
Rammeplan for Praktisk pedagogisk utdanning
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Rammeplan for PPU yrkesfag
Utsetter krav om Mastergrad

Informasjon for praksis-skoler:
Praktisk informasjon for praksislærere
Lønnskjema for praksislærer
Lønnsskjema for hovedkontakt
Praksisrapport/vurderingsskjema for praksisskolen (word format)
Praksisrapport/vurderingsskjema for praksisskolen (pdf format)
Informasjon om godtgjøring for praksislærer

(NB! Rapportskjema fylles ut av praksislærer/hovedkontakt etter endt periode - og undersrkives av hovedkontakt og student, rapport sendes gjerne elektronisk av hovedkontakt/praksislærer til HiØ v/Anne-Marit Brække og med kopi til aktuell student senest to uker etter siste praksisdag)

Informasjon for studenten:
Studiestartsinformasjon for nye studenter
Den didaktiske relasjonsmodell
Skjema for søknad om støtte til dekning av merutgifter i forbindelse med reise i praksisopplæring
Reiseregning

Informasjon for faglærer HiØ:
Faglærerrapport.doc
Faglærerrapport.pdf

Henvendelser vedrørende praksis i Praktisk pedagogisk utdanning:
E-post til Programkonsulent Anne-Marit Brække
Studieleder Alf Rolin

Ved problemer i praksis vedrørende skikkethet eller andre akutte saker kontaktes studieleder Alf Rolin direkte på enten tlf/sms på 975 09 421 eller på mail alf.rolin@hiof.no

Forskning- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens 10 forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.