Praksisseminar/skoleledermøter i grunnskolelærerutdanningene studieåret 2016/2017

Plan for praksis for GLU 1-7 (oppdatert 06.06.2016), inkludert vurderingskjema
Plan for praksis for GLU 5-10 (oppdatert 06.06.2016), inkludert vurderingskjema

Ny organisering av praksis i GLU og oversikt over praksisgjenomføring studieåret 2016-2017

Praksislærerseminar på Bøkevangen vil i høst 2016 bli arrangert i uke 48 fra 1.-2. desember
Program og informasjon angående påmelding(10.11.16 ble det sendt ut mail med link til påmeldingsskjema). Her kan du også melde deg på frem til 28. november: https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=ZYVD3Z8M9JCN
Program  Artikkelsamling

Skoleledermøter

Våren 2017 vil skoleledermøte finne sted fredag 28. april fra kl. 12.00-15.00 på VIP-rommet. Program kommer så fort dette er klart. 

Informasjon fra skoleledermøte 6. november 2015 hvor temaet var: Vurdering for læring.
Program 
PP- Folkvang
PP- Torp/Torsnes 1
PP- Torp/Torsnes 2
PP- Cicignon
PP- Pel-GLU 
PP- Engelsk-GLU 
PP- Norsk-GLU
PP- Matematikk-GLU 
PP- Kroppsøving-GLU 

Informasjon om prosjekt skoleovertakelse

Møtedatoer mm. studieåret 2016/2017

Nærmere informasjon om program, møtelokale etc. sendes alle berørte praksislærere og skoleledere ca. en uke før hvert møte.

Det er ingen påmelding til praksisseminarene. I henhold til samarbeidsavtalen venter vi at alle praksisskoler stiller med én praksislærer/representant for hver praksisgruppe.

Uke 34 - 25. august, kl. 12.00-15.00
Eget informasjonsmøte med skoler som har lærere som vil være praksislærere for første gang.

Informasjonsmøte for nye praksislærere og rektorer torsdag 25. august kl. 12.00-15.00.
Rom: F1-060 Program
PP informasjon praksisskoler

Fronter
Fronterbroen som ble brukt tidligere er avviklet. Praksislærere som skal ha tilgang til kullrom får brukerkonto ved Høgskolen i Østfold. Denne registreringen blir gjort fortløpende i forbindelse med avtalene om praksisgrupper mellom skolene og Høgskolen i Østfold. Brukernavn og passord får man ved å kontakte IT-vakt. Innlogging på Fronter finner du her: hiof.no/fronter. (Det hender at nettleseren husker siste innlogging til Fronter. En anbefalt arbeidsregel er å bruke forskjellig nettleser for innlogging til din grunnskole og høgskolen.)

Praksisseminarer HØST 2016

Uke 35 - 31. august
Praksisseminar for 14GLU1-7 og 14GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 38, 39-41),
inkl. informasjon om entreprenørskapsprosjekt (Entreprenørskapsprosjektet skal gjennomføres i løpet av praksisperioden)
14GLU1-7 og 14GLU5-10   Kl. 09.15 - ca.14.30 Rom: Auditorium 4.
Program   PP informasjon fra møtet

Uke 36 -7. september
Praksisseminar for 16GLU1-7 og 16GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 37, 41-42)
16GLU1-7 Kl.10.00 - 14.00 Rom: G1-078 Program
16GLU5-10 Kl. 09.15 - 14.15 Rom: D1-057 og Aud. 4 Program

Uke 38 - 21. september
Praksisseminar for 15GLU1-7 og 15GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 42-44)
15GLU1-7 Kl. 10.00 - 14.00 Rom: E1-065 Program
15GLU5-10 Kl. 10.00 - 15.00 Rom:E1-037 Program

Uke 44 - 2. november
Praksisseminar for 13GLU1-7 og 13GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 46-47)
13GLU5-10 kl. 10.00 - 13.30 Rom: F1-058 Program
13GLU1-7 kl. 11.30 - 15.00 Rom: F1-058 Program

Praksisseminarer VÅR 2017

Uke 5 - 1. februar(OBS! Dette gjelder bare 16GLU1-7) 
Praksisseminar for 16GLU1-7 (praksis gjennomføres i uke 9-11)
16GLU1-7 kl. 09.15 - 14.00 Rom: G1-078 Program

Praksisseminar for 16GLU5-10 eget opplegg mere informasjon kommer så fort som mulig (praksis gjennomføres i uke 9-11) Studentene besøker praksiskolen onsdag i uke 4(25.01.17) 

Uke  OBS - Praksisseminar utgår. Beskjed sendt på mail 22.11.2016
Praksisseminar for 15GLU1-7 og 15GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 3-5)

Uke 3  - 18. januar
Praksisseminar for 14GLU1-7 og 14GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 5-7)
14GLU1-7 kl. 11.00 - 15.00 Rom: E1-042 Program
14GLU5-10 kl. 11.00 - 15.00 Rom: E1-065 Program

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens 10 forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.