Praksisseminar/skoleledermøter i grunnskolelærerutdanningene studieåret 2017/2018(Nettsiden blir fortløpende oppdatert)

Plan for praksis for GLU 1-7 (oppdatert 05.07.2017), inkludert vurderingskjema
Plan for praksis for GLU 5-10 (oppdatert 05.07.2017), inkludert vurderingskjema

Ny organisering av praksis i GLU og oversikt over praksisgjenomføring studieåret 2016-2017

Praksislærerseminar på Bøkevangen vil i høst 2017 bli arrangert i uke ?(Vi vil legge ut dato når denne er klar)
Program og informasjon angående påmelding kommer så fort dette er klart

Skoleledermøter

Våren 2017 vil skoleledermøte finne sted fredag 28. april fra kl. 12.00-15.00 på VIP-rommet. 
PP-presentasjon om de nye femårige lærerutdanningene. 

Informasjon fra skoleledermøte 6. november 2015 hvor temaet var: Vurdering for læring.
Program 
PP- Folkvang
PP- Torp/Torsnes 1
PP- Torp/Torsnes 2
PP- Cicignon
PP- Pel-GLU 
PP- Engelsk-GLU 
PP- Norsk-GLU
PP- Matematikk-GLU 
PP- Kroppsøving-GLU 

Informasjon om prosjekt skoleovertakelse

Møtedatoer mm. studieåret 2017/2018(Disse vil bli oppdatert så fort som mulig)

Nærmere informasjon om program, møtelokale etc. sendes alle berørte praksislærere og skoleledere ca. en uke før hvert møte.

Det er ingen påmelding til praksisseminarene. I henhold til samarbeidsavtalen venter vi at alle praksisskoler stiller med én praksislærer/representant for hver praksisgruppe.

Uke  kl. 12.00-15.00
Eget informasjonsmøte med skoler som har lærere som vil være praksislærere for første gang.

Informasjonsmøte for nye praksislærere og rektorer dato? kl. 12.00-15.00.
Rom:
PP informasjon praksisskoler

Fronter
Fronterbroen som ble brukt tidligere er avviklet. Praksislærere som skal ha tilgang til kullrom får brukerkonto ved Høgskolen i Østfold. Denne registreringen blir gjort fortløpende i forbindelse med avtalene om praksisgrupper mellom skolene og Høgskolen i Østfold. Brukernavn og passord får man ved å kontakte IT-vakt. Innlogging på Fronter finner du her: hiof.no/fronter. (Det hender at nettleseren husker siste innlogging til Fronter. En anbefalt arbeidsregel er å bruke forskjellig nettleser for innlogging til din grunnskole og høgskolen.)

Praksisseminarer HØST 2017(Vil bli oppdaret så fort som mulig)

Uke
Praksisseminar for 17MAGLU1-7 og 17MAGLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 37 og 42)
Rom: Program:   

Uke
Praksisseminar for 16GLU1-7 og 16GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 42-44)
16GLU1-7 Kl. Rom:  Program
16GLU5-10 Kl. Rom:  Program

Uke
Praksisseminar for 15GLU1-7 og 15GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 38, 39 og 41)
15GLU1-7 Rom: Program
15GLU5-10 Rom: Program

14GLU Gjennomfører praksis uke 3 og 4 våren 2018 som skoleovertakelse på Gimle skole (1-7) og Haugeåsen ungdomsskole (5-10)

Praksisseminarer VÅR 2018(Vil bli oppdatert så fort som mulig)

Uke 
Praksisseminar for 16GLU1-7 (Praksis gjennomføres i uke 3-5)
16GLU1-7 kl. Rom:  Program

Uke   
Praksisseminar for 15GLU1-7 og 15GLU5-10 (praksis gjennomføres i uke 5-7)
15GLU1-7 kl. Rom: Program
15GLU5-10 kl. Rom: Program

Forsknings- og utviklingsarbeid

Les om forsknings- og utviklingsarbeidet/kunstnerisk utviklingsarbeid ved Avdeling for lærerutdanning, deriblant avdelingens 10 forskergrupper og høgskolens institusjonelle satsingområde SKuL - skole, kunnskap & lærerutdanning.