Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning

Avdelingsstyret er et besluttende organ  som har ansvar for å fatte vedtak om studieplaner, sensoroppnevninger med mer.

Avdelingsstyrets medlemmer (januar 2012 - juni 2017)

Leder: Hilde Afdal
Nestleder: Christian Bjerke
Marit Eriksen
Odd Eriksen
Victor Tymczuk
Dekan: Unni Hagen

Eksterne representanter:
Hanne S. Bråthen (Gimle skole)
Tommy Larsen (Stenrød barnehage)

Studenter:
Karina Wauthier
Kamilla Ristun

Sekretær: Irene Felde Olaussen

Varamedlemmer:

1. vara: Monica Nordbakke
2. vara: Camilla B. Halstvedt
3. vara: Roger Sträng
4. vara: Eva Martinsen Dyrnes
5. vara: Roald Jensen

Avdelingsstyrets mandat

Innkalling og protokoll fra avdelingsstyremøtene

Oversikt over avdelingsstyremøter studieåret 2015/2016 finnes i avdelingens møtekalender på intranett. Her finner du også oversikt over personalmøter, personalseminar og møter i avdelingens ulike utvalg.