Studentprosjekter

I menyen til venstre kan du lese mer om ulike studentprosjekter ved avdelingen. 

Bachelorprosjekt:

Som en avsluttende del av ingeniørstudiet gjennomfører studentene et bachelorprosjekt.
Bedrifter og virksomheter kan komme med forslag til prosjektoppgaver som de ønsker utført. (les mer)

Studentene viser fram bachelorprosjektene for publikum på utstillingen EXPO i begynnelsen av juni hvert år.